Kanał Wyżej
Status prawny - misja

Zarząd Oczyszczania Miasta jest jednostką budżetową m. st. Warszawy
powołaną Uchwałą Nr L/295/93 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r.
w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta.

Statut ZOM reguluje Uchwała Nr X/205/2019 Rady m.st. Warszawy
z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta.


M I S J A
 
Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców w zakresie utrzymania porządku i czystości w m.st. Warszawa. Działamy na terenach określonych w Statucie Zarządu Oczyszczania Miasta. Podczas realizacji zadań dbamy o wysokie standardy pracy. Stawiamy na rozwój, który możliwy jest dzięki uważnemu wsłuchiwaniu się w głosy mieszkańców – odbiorców naszych działań i docenianiu potencjału naszych pracowników.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny - misja

Wersja standardowa