Zarząd Oczyszczania Miasta
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Oczyszczania Miasta > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja

Deklaracja

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarząd Oczyszcznia Miasta

Zarząd Oczyszczania Miasta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Oczyszczania Miasta.

  • Data publikacji strony internetowej: [2007-08-17]
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-01-30]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  4. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  5. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  6. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-15]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Fryczyńska, fryczynska@zom.waw.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277 04 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Koordynatorzy do spraw dostępności:

- dostępność informacyjno-komunikacyjna - Iwona Fryczyńska

tel. (22) 277 04 72, fryczynska@zom.waw.pl

- dostępność cyfrowa - Tomasz Popłoński

tel. (22) 277 04 85, poplonski@zom.waw.pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych a najbliższe są wyznaczone na ulicy Brackiej oraz Kruczej.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Biuro znajduje się przy Alejach Jerozolimskich 11/19 w Warszawie, do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane w Al. Jerozolimskich, które jest zabezpieczone elektrozamkiem. Zaraz za nim znajdują się schody, które prowadzą na antresolę gdzie mieści się portiernia, winda oraz klatka schodowa z możliwością dostania się na pozostałe 5 pięter. Budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, szczególnie poruszające się na wózku inwalidzkim ze względu na nieodpowiedniej szerokości dojścia, przejścia i drzwi w pomieszczeniach pracy, a także brak windy na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Zarządzie Oczyszczania Miasta nie ma pętli indukcyjnych wspomagających słuch.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 
 
Wprowadził BZMW/bip.molszewski 15-09-2020
Aktualizujący Glica Grzegorz (Zarząd Oczyszczania Miasta) 04-11-2022
Zatwierdzający Fryczyńska Iwona (ZOM) 07-11-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-11-2022
Liczba odwiedzin: 686